Contact Us or Call Us +972-73-2000200

צירים מתנפחים לגלילת מדיה

Posted on November 03 2020

אחת המערכות האוטומציה הנפוצות בתעשיות הדפוס, האריזה והמדבקות הינה גלילת מדיה על גבי ציר מתנפח. הצורך לרוב הוא לשנע ולמקם בצורה יציבה גליל, עם מדיה שמגולגלת עליו. על מנת לבצע פעולות אלו נעשה שימוש בצירים מתנפחים – רכיבים אלו הם מוטות גליליים שמתרחבים ומגדילים נפחם, באופן מכאני או פניאומטי. את הצירים המתנפחים מכניסים אל תוך הגליל עם המדיה (יריעה), והציר מתנפח ומתהדק כלפי הקוטר הפנימי של הגליל, הליבה.

 

Double E הוא יצרן אמריקאי מוביל בתחום זה, ומייצר מגוון סוגים של צירים מתנפחים.

הצירים עשויים לרוב מפלדה, אלומיניום או סיבי פחם, וניתן לקבלם באורכים וקטרים שונים בהתאם למשקל, הכוחות הפועלים ואורך הגליל עליו מגולגלת המדיה.

 

ציר פניאומטי, מתנפח ומתהדק כלפי גליל עם מדיה גלולה:

 

 

 

 

Contact Us:

Medital Hi-Tech
E-mail: Hi-Tech@medital.co.il
Company Tel: 073-2000280

Avihai Ben Naim
Mobile: 054-6707555
E-mail: avihai@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000227

Ronen Sagi
Mobile: 054-6319985
E-mail: ronen@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000231

Din Kosberg
Mobile: 054-3826374
E-mail: din@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000245

Join our Mailing List

Sign up to receive our daily email and get 50% off your first purchase.

My Cart

Subtotal: 0.00 NIS

Your cart is currently empty.