Contact Us or Call Us +972-73-2000200

GALAXIE -תמסורת הרמונית חדשה של חברת ויטנשטיין

Posted on April 03 2017

ה GALAXIE הינה תמסורת מבית ויטנשטיין, גרמניה, בעלת תכונות יחודייות- העברת טורק גבוה במיוחד,קשיחות גבוהה לפיתול ובעלת אפס בקלש. 

הGALAXIE הינה פרי פיתוחם של מיטב המוחות במרכז המו"פ של ויטנשטיין, המהווה פתרון שלם –תמסורת ומנוע מדור חדש של פיתוחים טכנולוגיים בתחום ההנעה.

עיקר המהפכנות של תמסורת זו מתבטאת במגע כמעט תמידי בין חלקי ההנעה בזמן העברת הכוח והמהירות . זה לאור מגע בין השינים בשטח הגדול פי 6 וחצי משילוב שיניים המקובל בתמסורות העברת כוח.

בתחום הקינמיטקה GALAXIE הינה יחידה מסוגה בעולם-אשר בה מספר רב של שיניים נפרדות סביב טבעת השיניים הפנימית. גיאומטריית השיניים יוצרת צורה של ספירלה לוגריתמית במהלך תנועת התמסורת, דבר המאפשר העברת כוח רב דרך גלגלי השיניים. 

מערכת ההנעה Galaxie® מביאה לשילוב של תכונות אשר לא היה ניתן להשיג עד כה- דיוק גבוה מאוד – אפס בקלש גם בתנאי הקיצון- תוך שמירה על תכונות הקשיחות של התמסורת. לאור  הצורה הספירלית שהשינים יוצרות במהלך תנועתן, דיוק אופטימלי מובטח בשימוש בתמסורת זו.

תכונות התמסורת הן טובות פי כמה בהשוואה לתמסורות hollow shaft בעלות קיטור חיצוני דומה.

מספר לקוחות גדולים וותקים של ויטנשטיין כבר משתמשים בתמסורת זו החל משנת 2012. כולם דיווחו על עלייה משמעותית ביעילות ותפוקתיות המערכות שלהם, אודות למאפייניה היחודיים של ה מערכת ההנעה Galaxie®.

כתוצאה מתכונות הנ"ל של התמסורת, מתאפשרת עבודה במהירויות גבוהות, בקצב גבוהה ובדיוק גבוה במיוחד אשר תורמים במיוחד ליעילות המכונה. כמו כן, המידות הפיזיות של מערכת ההנעה Galaxie® הינן קטנות וקומפקטיות יותר.

מבחר תכונות של מערכת ההנעה Galaxie®:(RG SERIES)

(כל המספרים בהשוואה לתמסורות מסחריות בגדלים חיצוניים דומים)

  • העברת מומנט- 70%-170% יותר .
  • קשיחות לפיתול-340%-580% יותר .
  • טורק מקסימלי בעצירת חירום-150% -300% יותר.
  • יעילות- 18%-29%.
  • יחס קוטר הציר לקוטר חיצוני -3%-70% גבוה יותר.
  • דיוק גבוה מאוד-אפס בקלש.
  • אפשרות לתצורה ישרת זווית (RGK SERIES)
  • אפשרות למערכת שלמה של גיר+מנוע. (RGM/RGKM SERIES)
  • מותאם לחיבור לסנסורים המותאמים לתעשיה מחוברת 4.0

 

Contact Us:

Medital Hi-Tech
E-mail: Hi-Tech@medital.co.il
Company Tel: 073-2000280

Avihai Ben Naim
Mobile: 054-6707555
E-mail: avihai@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000227

Ronen Sagi
Mobile: 054-6319985
E-mail: ronen@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000231

Din Kosberg
Mobile: 054-3826374
E-mail: din@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000245

Join our Mailing List

Sign up to receive our daily email and get 50% off your first purchase.

My Cart

Subtotal: 0.00 NIS

Your cart is currently empty.