Contact Us or Call Us +972-73-2000200

איך עובד בולם זעזועים לתעשייה (Shock Absorber)?

Posted on March 28 2024

 בולם זעזועים תעשייתי של היצרן ACE מספק פתרון מכאני-הידראולי, לספיגת הלמים בקצה מהלך של תנועה, לדוגמא בסוף תנועה של ראש הזרקה של מדפסת. מטרת סופג האנרגיה היא לספוג כניסת עומס פתאומי בצורה אחידה ומבוקרת ולמנוע את כניסת הרתע למערכת. הבולם מתוכנן כך שיצליח לקבל את העומס, ולשכך את האימפקט ללא העברת הרתע למערכת, עד לעצירה מוחלטת. 

הבולם בנוי בד"כ מקפיץ ובוכנת שמן עם חרירים בגוף הבוכנה, המשפיעים על שיכוך המהלך. לפי מספר החרירים וסידורם, תקבע צורת שיכוך ההלם. סופגי אנרגיה (Shock Absorbers) ממירים את האנרגיה הקינטית של הגוף הנע לאנרגיית חום, המשתחררת אל הסביבה. השמן הנמצא בגוף הבוכנה נדחס לאורך המהלך של משכך האנרגיה למעטפת חיצונית תוך כדי ספיגת האנרגיה.  

באפליקציה אנכית לדוגמא, כאשר גוף מבצע נפילה חופשית, אנו נרצה להימנע מאפקט Bouncing (קפיצות) של המסה לאורך המהלך. התופעה המתוארת מעידה על בחירה לא מתאימה או כיול לא נכון של סופג אנרגיה. המקרה הרצוי הוא כאשר העומס נבלם בצורה אחידה לכל אורך המהלך של הבוכנה, ללא הקפיצות והעברת הרעידות למערכת. 

בגרף הכחול מטה, ניתן לראות שאם נשתמש בסופג אנרגיה מתאים, הכוח (N) קבוע לאורך המהלך (Stopping Stroke) וכך נוכל למנוע את תופעת הBouncing שמתרחשת בבולמים אחרים: 

 

 

בנוסף, נוכל לראות בחתך הבוכנה ובגרפים מטה, את מהירות הבוכנה קטנה לינארית ככל שהבוכנה נכנסת פנימה, והלחץ והכוח נשארים אחידים לאורך כל המהלך הודות למספר החרירים שקטנים עם התקדמות מהלך הבוכנה. 

 

 

יתרונות סופג אנרגיה של ACE: 

  • ספיגת אנרגיה של 3-210 Nm/Cycle 
  • עד 25 מיליון מחזורים 
  • מהלך של מילימטרים בודדים ועד עשרות מ"מ. 
  • מלאי גדול וזמין 
  • קומפקטי 
  • התאמת מהלך וממשקים לפי דרישה 

  

היצרן ACE מציע כלי פשוט לחישוב הבולם המתאים ע"י הזנת מספר פרמטרים ובסיום מתקבל המודל המתאים ביותר לאפליקציה:  

למידע נוסף על בולמי הזעזועים המיניאטוריים של ACE, ניתן לקרוא באתר היצרן: ACE Miniature Shock Absorbers  

איך עובד מנגנון בלימת הזעזועים? 

 

איך לבחור את הבולם המתאים?

Contact Us:

Medital Hi-Tech
E-mail: Hi-Tech@medital.co.il
Company Tel: 073-2000280

Avihai Ben Naim
Mobile: 054-6707555
E-mail: avihai@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000227

Ronen Sagi
Mobile: 054-6319985
E-mail: ronen@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000231

Join our Mailing List

Sign up to receive our daily email and get 50% off your first purchase.

My Cart

Subtotal: 0.00 NIS

Your cart is currently empty.