Contact Us or Call Us +972-73-2000200

מבטלי חשמל סטטי-STATIC ELIMINATION עבור תעשיית הפלסטיק

Posted on November 02 2021

ניתן לחלק את הבעיות של החשמל סטטי ל-5 קטגוריות:

  • אחיזה והידבקות של חומרים זרים.
  • בעיות אלקטרומגנטיות.
  • תקלות בציוד
  • גרימה לאי נוחות של העובדים כתוצאה מחשיפה לחשמל סטטי.
  • שריפה

המערכות לביטול חשמל סטטי של חברת KEYENCE היפנית מציעות מגוון דרכים לביטול חשמל סטטי בחלקים  שונים בתהליך ייצור המוצרים.

 

 

-תבניות הזרקה

בייצור חלקים בעזרת תבניות הזרקה נוצר לרוב חשמל סטטי על גבי התבניות עצמם והמוצרים בפרט. בעקבות כך , נגרם קושי רב בשליפת החלקים. קושי זה מצריך את עצירת המכונה והוצאת המוצרים באופן ידני דבר המאט את תפוקת ייצור.

לדוגמא ניתן לראות דוגמא של מערכת של תבניות הזרקה אשר נמנעות מהזרקה כפולה בעקבות שימוש במבטלי חשמל סטטי.

 

 

-מניעת סתימות בשינוע חלקים.

פתרון זה מבטל את בעיית סתימת החלקים  הנעים ומצמצם את מספר שעות העבודה הנדרשות בטיפול בעיה זו.

 

 

-ביטול חשמל סטטי במהלך תהליך גלילה

 

הפתרונות הקונבנציונליים הקיימים בשוק פחות יעלים עקב כך שיש תלות מרכזית בגודל קוטר הגליל.
חברת "קיינס" מספקת מגוון רחב של פתרונות בממדים שונים עבור גלילים. כמו כן, אנחנו מבצעים אינטגרציות עם סוגים של של מבטלי חשמל סטטי, על מנת לתת פתרון מלא.

 

 

 מניעת הדבקות של שבבי שרף

 

כאשר חלקי פלסטיק עוברים תהליך של חיתוך/פוליש/כרסום וכו', נוצרים שבבי שרף המכילים חשמל סטטי. השבבים אלה נדבקים לפני המשטח ומקשים את המשך תהליך העבודה.

 

Contact Us:

Medital Vision
E-mail: vision@medital.co.il
Company Tel: 073-2000250

Oren Zoldan
Mobile: 054-4792930
E-mail: orenz@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000224

Danna Daabul
Mobile: 054-4441187
E-mail: danna.d@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000243

Yaron Sheratzky
Mobile: 054-6889102
E-mail: yaron.sh@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000219

Join our Mailing List

Sign up to receive our daily email and get 50% off your first purchase.

My Cart

Subtotal: 0.00 NIS

Your cart is currently empty.