Contact Us or Call Us +972-73-2000200

סריקת ברקודים מחבילות על מסוע

Posted on September 29 2020

אחד ממערכות האוטומציה ההנפוצות בתחום הלוגיסטיקה הינו סריקת ברקודים מארגזים או ממוצרים על מסוע. במקרה הפשוט מדובר בארגזים מסודרים בגודל קבוע, אוריאנצטיה קבועה ומיקום ברקוד קבוע. במקרה המורכב יותר, מדובר במסוע רחב עם מגוון גדלים של ארגזים, מגוון סוגי ברקודים עם מיקום משתנה על האריזה, מגוון צבעי אריזות, ואוראנטציה משתנה.
Keyence מובילה בתחום זה עם סידרת SR-2000 הפותרת את כל האתגרים אשר קיימים בפתרון זה.
האתגרים העיקרים במערכת:
מגוון גבוהים של חבילות - דורך פוקוס / עומק שדה רחב:
מגוון ברקודים על האריזה: לעיתים ישנם מגוון רחב של ברקודים על אותו הארגז, ואנחנו נדרשים לקרוא את כולם, או חלק מהם.
אוריאנטציה וסידור על המסוע: במקרה הפשוט, החבילות יגיעו מסודרות תמיד באותה האוריאנטציה על המסוע, והברקוד יהיה תמיד באותו המקום, ונוכל למקם סורק ברקוד אחד בלבד.
על גשר שתחתיו עוברות כל החבילות, נמקם את הסורק ברקוד (SR-2000 של Keyence) 
כאשר נרצה מספר פאות לסריקה, נוכל להתקין מספר סורקי ברקודים, ולהגדיר אחד מהם כ"מאסטר" (כלומר כיחידה ראשית) ואת שאר הסורקים כ"סלייב" (כיחידת הרחבה). נוכל להגדיר לוגיקה בינהם, להוציא תוצאה אחודה של כל הסורקים מהמסטר.
התקנה של 2 סורקי ברקוד, כדי לכסות 2 פאות של הארגז. 
קריאה מ5 פיאות (כל הפאות פרט לתחתונה): לצורך כך נצטרך 6 סורקים או יותר (תלוי בספסיפקציה של המערכת עצמה, כגון גודל ארגזים, מיקום הברקוד, מרחקים וכו).
קריאת מכל פיאות הארגז, כלומר 6 פיאות, כך שמפצלים את המסוע ל2, וברווח בין המסועים ממקמים את הסורק ברקוד כדי לסרוק את הפיאה התחתונה.

Contact Us:

Medital Vision
E-mail: vision@medital.co.il
Company Tel: 073-2000250

Oren Zoldan
Mobile: 054-4792930
E-mail: orenz@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000224

Danna Daabul
Mobile: 054-4441187
E-mail: danna.d@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000243

Yaron Sheratzky
Mobile: 054-6889102
E-mail: yaron.sh@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000219

Join our Mailing List

Sign up to receive our daily email and get 50% off your first purchase.

My Cart

Subtotal: 0.00 NIS

Your cart is currently empty.