Contact Us or Call Us +972-73-2000200

חיישן לניטור רטט או סטיה - Runout / Vibration sensor

Posted on January 19 2021

בבחירת חיישן לניטור רעידות או סטיה במיקום, יש לקחת בחשבון את הדיוק והמהירות הנדרשים, כדי לוודא שהוא מתאים למשרעת ולתדירות היעד שלך. להלן כמה אפשרויות. ניתן להתייעץ עם המומחים שלנו לקבלת המלצות נוספות.

חברת KEYENCE מספקת חיישני מיקום / מערכות מדידה למגוון תעשיות.

מערכת מסדרת CL למדידת מיקום אובייקטים בשיטה קונפוקאלית.

מערכות מסדרת LK - חיישני מרחק בטכנולוגיית טריאנגולציה למדידה בנקודה.

חיישנים  דו מימדיים מסדרת LJ למדידת פרופיל ותלת מימד.

  1. מדידה בעזרת חיישן קונפוקאלי, סדרת CL - מדידת רטט או רעידות תיעשה בקצה הרחוק ממרכז החלק הנבדק, כדי למדוד את המשרעת (אמפליטודה) הגבוהה ביותר. רצוי שתדר המדידה של החיישן יהיה לפחות פי 10 מתדירות התנודה של החלק הנבדק.
  2. מדידת רעידות בעזרת חיישן מסדרת LK - חיישן מרחק לייזר טריאנגולציה. כאשר מודדים את המרחק מהקצה העליון לתחתון של המדידה. גם בשיטת מדידה זו, תדר המדידה גדול פי 10 מתדר התנודה על האובייקט הנמדד.
  3. מדידה בעזרת מערכת לייזר טריאנגולציה דו מימדית, פרופילומטר, סורק-לייזר מסדרת LJ של Keyence:
    כאשר רוצים למשל למדוד את הקצה של חלק מסוים, והקצה לא תמיד באותה נקודה, לא ניתן למדוד את המיקום או הרעידות עם סנסור נקודתי (כדוגמאת LK או CL של Keyence).את המדידה במקרה זה מבצעים בעזרת סנסור זה,. גם כאן, תדר הדגימה צריך להיות פי 10 מתדר התנודה של האובייקט הנמדד.

למדריך ולפרטים נוספים באתר Keyence

 

במהלך מאמצינו לעזור לקוחותינו לשפר את הפעילות העסקית, לעיתים קשה ללקוחות לבחור את הסנסור המתאים, בשל מגוון רחב של הסוגים השונים של חיישני מיקום ומערכות מדידה. 

אם תיבחר מערכת שאינה מתאימות ליישום, הדבר יוביל לעלויות מיותרות

כדאי להתייעץ עם המומחים שלנו, כדי למצוא את הפתרון המתאים לאפליקציה.
ייעוץ ראשוני ללא תשלום!

Contact Us:

Medital Vision
E-mail: vision@medital.co.il
Company Tel: 073-2000250

Oren Zoldan
Mobile: 054-4792930
E-mail: orenz@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000224

Danna Daabul
Mobile: 054-4441187
E-mail: danna.d@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000243

Yaron Sheratzky
Mobile: 054-6889102
E-mail: yaron.sh@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000219

Join our Mailing List

Sign up to receive our daily email and get 50% off your first purchase.

My Cart

Subtotal: 0.00 NIS

Your cart is currently empty.