Contact Us or Call Us +972-73-2000200

מדריך לבחירת בורג הנעה כדורי של THK

Posted on June 13 2024

ברגי ההנעה הכדוריים של THK הם רכיבים קריטיים במגוון רחב של מכונות, החל ממכונות עיבוד תעשיתיות,ציוד אופטי וכמו כן ציוד רפואי. הם ידועים ביכולתם לספק תנועה חלקה, מדויקת ועמידה לאורך זמן, תוך הפחתת חיכוך ,יעילות ונצילות גבוה מאוד.

תוכלו לצפות בקטלוג של ברגי ההנעה.


גורמים שיש לקחת בחשבון בבחירת בורג הנעה כדורי של  THK 

 • גודל: גודל הבורג נקבע על ידי קוטר הכדור ופסיעה. קוטר הבורג משפיע על העומס שניתן לשאת, והפסיעה משפיעה על המהירות והדיוק. יש לקחת בחשבון את אורך המהלך הרצוי שהאום שעל הבורג יבצע.
 • חומר: ניתן לאפיין ברגי הנעה מפלדה ונירוסטה. כמו כן ניתן להזמין ברגים עם ציפויים להגנה מקורוזיה.

החומר נגזר ישירות מתנאי הסביבה שבהם יותקן הבורג- תרגישו חופשי לפנות אלינו לייעוץ בנושא.

 • דיוק: THK מציעה בורגי הנעה כדוריים במגוון דיוקים ו Preload  הדיוק הנדרש ייקבע על ידי  דרישות היישום.לPreload  תהיה השפעה על קשיחות הבורג.

THK- מספקים ברגי הנעה מעורגלים וברגי הנעה מעובדים לפי הגדרה של דיוק נדרש למערכת.

ניתן להגיע בעזרת הברגים של THK לדיוקים של מיקרונים בודדים.

 • דרכי התממשקות למערכת: ניתן לבחור מבין מגוון רחב של אומים בעלי קדחים והברגות וכמו כן להוסיף עיבודי קצה לפי שרטוט או מבחר קיים.

 

 • מהירויות ומשטר עבודה- ישפיעו על הפסיעה של הבורג על הקוטר ועל המבנה של האום.
 • אפשרויות נוספות: THK מציעה מגוון אפשרויות נוספות עבור בורגי ההנעה הכדוריים שלה, כגון אומים מיוחדים,פסיעות גבוהות ונמוכות ציפויים מיוחדים אטמים ומנגבים והתאמה לכל תנאי הסביבה.
 • ניתן להוסיף עיבודי קצה להתממשקות לכל אפליקציה.
 • לTHK  מגוון רחב של יחידות תמך שיעזרו בהתממשקות הבורג לכל מערכת.

THK Support Units:

EK,BK,FK,EF,BF,FF

על מנת לקבל רקע כללי לגבי ברגי הנעה כדוריים קיימים ואופציות מהקטלוג ניתן לעיין בקטלוג היצרן.


תהליך בחירת בורג הנעה כדורי של THK

הגדר את הדרישות שלך: קבע את גודל הבורג, המהלך שהבורג צריך לעשות החומר, הדיוק, האורך והאפשרויות הנוספות הדרושים לך.

הגדרת הדרישות:

מהלך נדרש (stroke) - ישפיע ישירות על האורך

מהירות (speed) - ישפיע ישירות על הפסיעה ((Lead

דיוק (Precision rate and Preload)

מנך הבורג – תנועה אופקית או אנכית (Orientation)

משקלים(Load)

אורך חיים נדרש(Nominal Life)

תנאי סביבה

רמת עיבוד לבורג- מעורגל – Rolled  או מעובד  - Precision. לרוב  נעשה שימוש בבורג מעובד על מנת להגיע לדיוקים מאוד גבוהים.

כניסה למחשבון THK לבחירה אופטימלית: קישור למחשבון יצרן.

 

פה נגדיר את תנאי העבודה הנדרשים לבורג:

  

לאחר הזנת הנתונים במחשבון יתקבלו המלצות יצרן לברגים,

כמו כן היצרן מפרט על יחידות התמך המומלצות, מקדם ביטחון ואורך חיים משוער לבורג:

 ניתן להוריד את כל קבצי הCAD מאתר היצרן.

 

טבלאות עזר לבחירת ברגים-

טבלה שממחישה את האופציות שקיימות להברגות ופסיעות סטנדרטיות וסמי סטנדרטיות:

ככל שהבחירה היא יותר סטנדרטית עולה הסבירות לזמני אספקה מהירים לבורג.

עבור ברגים מעובדים:

עבור ברגים מעורגלים:

 

הגרף את התלות בין מהירות עבודת הברוג לבין המידות הגיאומטריות שלו- קוטר ופסיעה כל זה כתלות בצורת הדפינה.

 

טיפים נוספים:

 • ודא שהבורג שתבחר תואם את המכונה או הציוד שלך.
 • התקן את הבורג בהתאם להוראות היצרן.
 • תחזק את הבורג באופן קבוע בהתאם להוראות היצרן.
 • הקפד להשתמש בשמן סיכה מתאים המומלץ על ידי THK.
לייעוץ נוסף תרגישו חופשי לפנות לצוות שלנו

Contact Us:

Medital Novelty
E-mail: novelty@medital.co.il
Company Tel: 073-2000260

Yaron Dean
E-mail: yaron@medital.co.il
Mobile: 054-4923212
Direct Tel: 073-2000212

Guy Issler
E-mail: Guy@medital.co.il
Mobile: 054-4973300
Direct Tel: 073-2000216

Roman Shapira
E-mail: roman@medital.co.il
Mobile: 054-7661003
Direct Tel: 073-2000239

Join our Mailing List

Sign up to receive our daily email and get 50% off your first purchase.

My Cart

Subtotal: 0.00 NIS

Your cart is currently empty.